Hermans-Bos vof, Vakantiewoning de Blauwe Stal, gevestigd aan Waterhoekseweg 1A, 4524 KV Sluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens De Blauwe Stal, www.vakantiewoningdeblauwestal.nl. Karen.hermans@kpnmail.nl. Waterhoekseweg 1A, 4524 KV Sluis. 0117-462703.

Persoonsgegevens die wij verwerken en de reden

De Blauwe Stal, Hermans-Bos vof,  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam en geslacht. Deze gegevens zijn nodig om uw boeking te kunnen registreren en de gegevens op te nemen in het nachtregister, hetgeen wettelijk verplicht is. Ook om u in persoonlijke communicatie persoonlijk te kunnen aanspreken, gebruiken we deze gegevens.
 • Geboortedatum. Degene die een accommodatie boekt moet minimaal 18 jaar zijn.
 • Adresgegevens. De boekingsgegevens sturen wij u per mail toe.
 • Telefoonnummer. Het kan zijn dat wij contact met u op moeten nemen over uw boeking. Wij bellen soms nog even als er vragen zijn, eventueel ook tijdens uw verblijf.
 • E-mailadres. U krijgt een e-mail over uw reservering, factuur en boekingen die u hebt gemaakt. Soms mailen we voor aankomst of na afloop om te vragen of alles duidelijk is en of alles naar wens is geweest.
 • Bankrekeningnummer. Wanneer u door middel van een overboeking betaalt, worden uw gegevens in onze administratie opgeslagen om de betaling aan uw boeking te kunnen koppelen. Verder gebruiken wij uw bankrekeningnummer alleen wanneer u geld van ons terugkrijgt.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie of telefonisch.

We gebruiken uw gegevens voor gerichtere service.

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, uw Internetbrouwser en apparaat type.

Wij gebruiken uw gegevens om onze diensterlening en website te verbeteren. Onder meer wanneer u social media gebruikt op verschillende apparaten is het mogelijk dat u deze advertenties ook op deze andere apparaten ziet. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die de bezoekers van onze website identificeren, maar in de gegroepeerde informatie die wordt verzameld. Dus de hoeveelheid bezoekers, op welk tijdstip, welke pagina’s van onze site worden het meest bekeken, etc.

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

De Blauwe Stal, Hermans-Bos vof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van  info
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze aangifte toeristenbelasting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Blauwe Stal, Hermans-Bos vof bewaart uw persoongegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar, zodat wanneer u een volgende boeking maakt wij u snel en gericht van dienst kunnen zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Blauwe Stal, Hermans-Bos vof verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden enkel doorgegeven aan organisaties die activiteiten verrichten in verband met uw boeking. Dit betreft ook partijen die geen onderdeel uitmaken van De Blauwe Stal, Hermans-Bos vof, bijvoorbeeld de verzekeringsmaatschappij indien u een reis- of annuleringsverzekering heeft afgesloten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Blauwe Stal, Hermans-Bos vof gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemakt. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrouwser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Blauwe Stal, Hermans-Bos vof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Karen.hermans@kpnmail.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken.

De Blauwe Stal, Hermans-Bos vof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Blauwe Stal, Hermans-Bos vof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via karen.hermans@kpnmail.nl.